הרך הנולד מחייך חיוך קורן. הוא עושה זאת מתוך עצמו מבלי ללמוד או לתכנן, החיוך של התינוק מופיע באופן ספונטני. חיוכו של התינוק הוא חיוך טהור, חיוך של מלאך. החיוך המלאכי הזה הוא החיוך של הקיום הקדוש. החיוך של התינוק שוכן בתוך החיוך של בורא עולם, התינוק מחייך יחד איתו.  בורא עולם הוא הקיום המושלם ,שלמות זאת שייכת רק לו ובשלמות זאת נוצר החיוך.

החיוך פורח ספונטנית בכל מקום שנוצרת הרמוניה. בורא עולם יצר קיום מחייך. בהיותו מחייך הוא ברא את היקום כולו. ולכן כל היצורים מחייכים. ביסודם. התינוק מחייך, אני מחייך, אתה מחייך, את מחייכת וכולנו מחייכים בעולם מופלא זה.

כאשר בני אדם נעשים מודעים לקיומו ,הם מתקרבים אליו. בני אדם הם אלה שנבחרו על ידו לעשות את העולם הזה מחייך, זו מטרתם. בורא עולם הוא הקיום המוחלט היחיד, החיוכים שלנו דומים לחיוך שלו. חיוך יפה מכיל בתוכו את החיוך הראשון שלו.

החיוך שלנו הינו למעשה ביטוי של החיוך הראשון הזה שלו. ברגע שאנחנו חווים חיוך טהור אנחנו קרובים אליו. כשמחייכים בצורה טהורה, האני מתאזן באופן ספונטני. כאשר קיים חיוך הרמוני מתפוגגות הדאגות ונעלמים הייסורים.
המחלות מטהרות מעצמן, הגוף והנפש הופכים לבריאים.

כאשר אנחנו מחייכים בדומה לחיוכו אנחנו מקבלים השראה ומסר ממנו.

הכל מתחיל להתנהל על מי מנוחות ביחד עם חיוכו.

ההצלחה תגיע תמיד כאשר אנחנו חוזרים לחייך איתו.